Accected Payment Cards
Use the Add to Bill Button to Select an Item for Payment
Item List
 CodeItemDescriptionCost€ 
  Ukulele Téarma 1 Dé Máirt 1:30-2:15 (Naí Mhóra), 2:30-3:15 (R1-6) le M. Martina please bring Ukulele to class 50.00
2019 2020Airgead 2019/20 €85 Leabhair ar chíos, ábhair intomhalta, árachas, turais scoile, fotacóipeáil (rent on books, consummable items, insurance, school tours, photocopying) 85.00
2019 2020Cíos ar Fhidil- Rental of Fiddle 19/20 €40- this is renting a fiddle for a full year. Páistí take fiddle home to practice and return at end of school year. 40.00
2019 2020Gleacaíocht/Gymnastics Téarma 1 (R1-6) 19/20 €50-páistí Rang 1-6 (Dé Céadaoin Wednesdays 2.30-3.30) 50.00
2019/ 2020Banna Cheoil Téarma 1 19/20 M. Martina agus M. Seán Gach Déardoain/ every Thursday 2:30-3:00 €25 Páistí from Rang 2 upward- páistí need to have some background in music to join banna cheoil 25.00
2019/ 2020Fidil (Fiddle) Téarma 1 19/20 €50 - Dé Luain (beginners welcome) Dé Máirt (Middle level), Dé Céadaoin (Senior level) 50.00
2019/ 2020Gleacaíocht/Gymnastics Téarma 1 19/20 €45- Initially offered to Naí Shin (senior infants) Max 16 sa rang (Dé Céadaoin/ Wednesdays 1.30-2.15) 45.00
2019/ 2020Síntúis Deonacha (Voluntary Contributions) 19/20 Íocaíocht deonach tríd is tríd- This is TOTALLY VOLUNTARY- Any amount paid goes towards fundraising target- Any amount appreciated- Please donate what you can 0.00
2019/ 2020Snámh/ Swimming (Rang 3 only) 19/20 €45- ranganna snámh sa KLeisure i Mí Eanáir, Rang 3 amháin, Swimming lessons in K-leisure in January- Rang 3 only 45.00
For debit card transactions, the maximum total administration fee per transaction will be €1.50. For credit card transactions, the total administration fee per transaction will be 0.84% of the transaction cost plus a maximum Of €1.25.