Accected Payment Cards
Use the Add to Bill Button to Select an Item for Payment
Item List
 CodeItemDescriptionCost€ 
  IP15 iarpháipéir fhisice don AT íoc faoin 23.09 /physics past paper for LC pay by 23.09 7.00
  IP16 iarpháipéir cheimice don AT íoc faoin 23.09/chemistry past papers for LC pay by 23.09 7.00
  IP17 páipéir shamplacha eolaíochta don TS íoc faoin 23.09/science sample papers for JC pay by 23.09 6.00
3335 Iarpháipéir Fraincise Siobhán Ard 2.50
3335 IP 14 Tir Eolais Teastas S. ARD Denise 7.00
3335 IP1 Iarpháipéir Fraincise Gnáth 2.50
3335 IP10 iarpháipéir staire gnáth leibhéal don AT/past papers lower history for LC 7.00
3335 IP11 iarpháipéir staire ard leibhéal don TS/past papers higher history for JC 7.00
3335 IP12 iarpháipéir staire gnáth leibhéal don TS/past papers lower history for JC 7.00
3335 IP13 iarpháipéir cuntasaíochta don AT/past papers accounting for LC 7.00
3335 IP3 iarpháipéir gnó don AT don 5ú bliain amháin 7.00
3335 IP4 iarpháipéir eacnamaíocht bhaile ard leibhéal don TS 7.00
3335 IP5 iarpháipéir mata ard leibhéal don AT/past papers higher maths for LC 7.00
3335 IP6 iarpháipéir mata gnáth leibhéal don AT/past papers ordinary maths for LC 7.00
3335 IP7 iarpháipéir mata ard leibhéal don TS/past papers higher maths for JC 7.00
3335 IP8 iarpháipéir mata gnáth leibhéal don TS/past papers ordinary maths for JC 7.00
3335 IP9 iarpháipéir staire ard leibhéal don AT/past papers higher history for LC 7.00
3449 Portfolio Revolutions don 5ú Bl le Louise 3.00
3490 Staidéar 4 lá dalta amháín/Study 4 days, one student Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste freastal ar staidéar i ndiaidh am scoile/payment infers granting of permission for your child to attend after school study and that s/he will abide by the study rules. 160.00
3490 Staidéar 3 lá dalta amháin Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste freastal ar staidéar i ndiaidh am scoile/payment infers granting of permission for your child to attend after school study and that s/he will abide by the study rules. 130.00
3490 Staidéar 4 lá níos mó ná dalta amháin, cost per child Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste freastal ar staidéar i ndiaidh am scoile/payment infers granting of permission for your child to attend after school study and that s/he will abide by the study rules. 140.00
3490 Staidéar, 3 lá níos mó ná dalta amháin/more than one child, cost per child Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste freastal ar staidéar i ndiaidh am scoile/payment infers granting of permission for your child to attend after school study and that s/he will abide by the study rules. 110.00
3530 1902 Bogathon le Dean don IB ar 26.09.2019 spriocdháta d'íocaiocht/pay b4 20.09.2019 Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste dul ar an turas seo/payment confirms granting of your permission for your child to go on this school trip. 30.00
3530 1903 An Triail san Axis don 6ú bliain 24.10.2019 spriocdháta d'íocaíocht/pay b4 27.09.2019 Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste dul ar an turas seo/payment confirms granting of your permission for your child to go on this school trip. 25.00
3530 1904 turas Cip Iúir (Kippure) le Dean do bhliain 6 Tír Eolas ar 09.10.2019 pay by 28.09.2019 Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste dul ar an turas seo/payment confirms granting of your permission for your child to go on this school trip. 40.00
3850 buidéal uisce GCCD/GCCD water bottle 7.20
An administration fee per transaction of €1.25 applies.