Accected Payment Cards
Use the Add to Bill Button to Select an Item for Payment
Item List
 CodeItemDescriptionCost€Quantity 
3335 iarpháipéir ceoil don TS, íoc roimh/pay b4 19.09.2018 7.10
3335 iarpháipéir Fisic don Ard Teist 7.10
3335 iarpháipéir gnó don 5ú bliain 2018/9; business past papers for 5th year 7.10
3335 iarpháipéir gnó don AT, ard leibhéal, business past papers for LC higher level 7.10
3335 iarpháipéir mata don AT ardleibhéal (maths LC higher level), íoc roimh (pay be4) 03.10.2018 7.10
3335 iarpháipéir mata don AT gnáthleibhéal (maths LC ordinary level), íoc roimh (pay be4) 03.10.2018 7.10
3335 iarpháipéir mata don TS ardleibhéal (maths JC higher level), íoc roimh (pay be4) 03.10.2018 7.10
3335 iarpháipéir mata don TS gnáthleibhéal (maths JC ordinary level), íoc roimh (pay be4) 03.10.2018 7.10
3335 iarpháipéir staire don ardleibhéal, AT, history past papers higher level for leaving cert 7.10
3335 iarpháipéir teicneolaíochta rang Paidí 9.40
3335 iarpháipéir Tír Eolais don AT, ardleibhéal, Geography pastpapers LC, higher level, pay b4 16.10.2018 7.10
3335 iarpháipéir TírEolais don AT, gnáthleibhéal, Geography pastpapers LC, lower level, pay b4 16.10.2018 7.10
3335 Iarpháipéir-Stair Daithí T.S. Junior Cert History Past Papers pay before 26/09/2018 7.10
3350 cluiche sacair do bhuachailií F19, 23.10.2018 i gClongowes íoc roimh na Luan/pay b4 Monday Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste dul ar an turas seo/payment infers granting of your permission for your child to go on this school trip. 5.00
3460 Fonn Ceoil C - leabhar don 2a bliain ceoil/music book for 2nd year 5.00
3490 staidéar dalta amháin, 3 lá, 10.09.2018 - 18.01.2019, íoc roimh 14.09.2018/pay before 14 Sept Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste freastal ar staidéar i ndiaidh am scoile/payment infers granting of permission for your child to attend after school study and that s/he will abide by the study rules. 140.00
3490 staidéar dalta amháin, 4 lá, 10.09.2018 - 18.01.2019, íoc roimh 14.09.2018/pay before 14 Sept Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste freastal ar staidéar i ndiaidh am scoile/payment infers granting of permission for your child to attend after school study and that s/he will abide by the study rules. 175.00
3490 Staidéar níos mó ná 1 dalta, more than 1 in family, 3 lá, 10.09.2018 - 18.01.2019, pay b4 14.09.2018 Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste freastal ar staidéar i ndiaidh am scoile/payment infers granting of permission for your child to attend after school study and that s/he will abide by the study rules 220.00
3490 Staidéar níos mó ná 1 dalta, more than 1 in family, 4 lá, 10.09.2018 - 18.01.2019, pay b4 14.09.2018 Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste freastal ar staidéar i ndiaidh am scoile/payment infers granting of permission for your child to attend after school study and that s/he will abide by the study rules 280.00
3500 Futsal, Clongowes Buachaillí Bl 1 Janice 17/10/2018 5.00
3530 An Triail 26/10/2018 Bl 6 Íoc /Please pay before /roimh 23/10/2018 Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste dul ar an turas seo/payment infers granting of your permission for your child to go on this school trip. 23.00
3530 turas 3G chuig na cúirteanna i mBÁC/courts visit in Dublin. Íoc roimh/pay before 05.11.2018 Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste dul ar an turas seo/payment infers granting of your permission for your child to go on this school trip. 9.00
3651 Sintiús Deonach-Voluntary Contribution 3651 250.00
3710 Ógras - ballraíocht 2018/9 Ógras - membership 20.00
An administration fee per transaction of €1.25 applies.