Accected Payment Cards
Use the Add to Bill Button to Select an Item for Payment
Item List
 CodeItemDescriptionCost€ 
  2002 blitz pheil ghaelach i gCill Chainnigh do bhuachaillí sinsearacha 27.01.2020 Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste imirt sa blitz seo/payment confirms granting of your permission for your child to play this blitz. 5.00
  2003 cluiche cispheile do bhuachaillí b1 + b2 ar 28.01.2020 i bPortlaoise Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste imirt sa chluiche seo/payment confirms granting of your permission for your child to play this match. 5.00
1720 2020/2021 Costas scrudú measúnú Bl 1 /Assessment examination for new students 60.00
3335 Bréag páipéir Siobhán Fraincis an T.S. íoc anois le do thoil 5.00
3335 Ceol Iarpháipéir 5ú/6ú le Brenda 7.00
3449 Portfolio Revolutions don 5ú Bl le Louise 3.00
3490 Staidéar 4 lá dalta amháín seimeastar 2/Study 4 days one student semester 2 Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste freastal ar staidéar i ndiaidh am scoile/payment infers granting of permission for your child to attend after school study and that s/he will abide by the study rules. 160.00
3490 Staidéar 3 lá dalta amháin seimeastar 2/study 3 days one student semester 2 Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste freastal ar staidéar i ndiaidh am scoile/payment infers granting of permission for your child to attend after school study and that s/he will abide by the study rules. 130.00
3490 Staidéar 3 lá níos mó ná dalta amháin/study more than one student (cost per student) semester 2 Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste freastal ar staidéar i ndiaidh am scoile/payment infers granting of permission for your child to attend after school study and that s/he will abide by the study rules. 110.00
3490 Staidéar 4 lá níos mó ná dalta amháin/more than one student (cost per student) semester 2 Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste freastal ar staidéar i ndiaidh am scoile/payment infers granting of permission for your child to attend after school study and that s/he will abide by the study rules. 140.00
3500 2001 cluiche sacair do chailíní F17 24.01.2020 in aghaidh Baile Coimín/girls soccer V Blessington Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste imirt sa chluiche seo/payment confirms granting of your permission for your child to play this match. 5.00
3530 1914 Scileanna Staidéir BL 5 Íoc roimh 20/10/2019 10.00
3530 1940 Eolaí Óg 10/01/2020 Young Scientist Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste dul ar an turas seo/payment confirms granting of your permission for your child to go on this school trip. 10.00
3530 9161935 Bucairist 2020 (Daithí) Bucharest, Íoc an méid ba mhaith leat, pay amount you wish 0.00
3551 7Voluntary Contribution Deonachán Saorálach Please choose your amount. Go raibh maith agat do do dheonáchan. Thank you for your contribution. 0.00
3710 1905 Ógras Ballraíocht Membership Ógras 20.00
3850 buidéal uisce GCCD/GCCD water bottle 7.20
An administration fee per transaction of €1.25 applies.