Accected Payment Cards
Use the Add to Bill Button to Select an Item for Payment
Item List
 CodeItemDescriptionCost€ 
  2020 staidéar i ndiaidh scoile 4 lá bliain 6 amháin dalta amháin téarma 1 Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste freastal ar staidéar i ndiaidh am scoile/payment infers granting of permission for your child to attend after school study and that s/he will abide by the study rules. 175.00
  2020 staidéar i ndiaidh scoile bliain 6 amháin 3 lá >dalta amháin sa chlann priced /dalta téarma 1 Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste freastal ar staidéar i ndiaidh am scoile/payment infers granting of permission for your child to attend after school study and that s/he will abide by the study rules. 110.00
  2020 staidéar i ndiaidh scoile bliain 6 amháin 3 lá dalta amháin sa chlann téarma 1 Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste freastal ar staidéar i ndiaidh am scoile/payment infers granting of permission for your child to attend after school study and that s/he will abide by the study rules. 140.00
  2020 staidéar i ndiaidh scoile bliain 6 amháin 4 lá > dalta amháin sa chlann priced/dalta téarma 1 Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste freastal ar staidéar i ndiaidh am scoile/payment infers granting of permission for your child to attend after school study and that s/he will abide by the study rules. 140.00
  2020PSAT1 iarpháipéir gnó don 5ú/business exam papers for 5th years/íoc faoi/payment deadline 05.11 7.00
  2020PSAT2 páipéir scrúduithe tíreolaíocht don AT íoc faoin 1 Samhain payment deadline 1 Nov 2020 7.00
  2020SSS2 páipéir scrúduithe Béarla don SS íoc faoin 1 Samhain payment deadline 1 November 2020 4.00
  masc 1.00
An administration fee per transaction of €1.25 applies.