Accected Payment Cards
Use the Add to Bill Button to Select an Item for Payment
Item List
 CodeItemDescriptionCost€ 
  Banna Ceoil Ceoil uirlise iar-scoile (Banna Ceoil) Ní ghlacfar le tosaitheoirí i Mí Feabhra (roghnach/optional) 75.00
  Banna Ceoil- Beirt Ceoil uirlise iar-scoile (Banna Ceoil) Beirt (roghnach/optional) 130.00
  Banna Ceoil-Triúr Ceoil uirlise iar-scoile (Banna Ceoil) Triúr (roghnach/optional) 195.00
  Bille Scoile NA NB NSA NSB Click here to read more ... 0.00
  Bille Scoile Rang 1 - Rang 6 Click here to read more ... 0.00
  Bus don chleachtadh Rang 5 & 6 Beidh ár gcleachtadh deireanach sa Láthair Náisiúnta Chispheile i dTamhlacht Dé Luain 8 Aibreán i rith an lae.We will have our last rehearsal in the National Basketball Arena, Tallaght on Monday 8th April during the school day. 5.00
  Mata 3B 4B 5B 6B Ranganna 3B, 4B, 5B agus 6B ag tosú ar scéim nua sa mhata ar líne- Clár Matamaitice Idirghnníomhach Do Ghaelscoileanna. Ranganna 3B, 4B, 5B and 6B will begin a new maths scheme being piloted i in the school- Interactive Maths Programme for Gaelscoileanna. 6.00
  Síntiús Deonach Sintiús Deonach In aghaidh an teaghlaigh/VoluntarySubscription per family. Please enter the amount you would like to pay when prompted. e.g €25, €10, other amount. Please do not use this tab to pay for school books or school tours. 0.00
  Ticéad Cór na nÓg Ní mór do na páistí bheith sa Láthair Náisiúnta Chispheile ar 7.15in. Beidh a fhios ag na páistí cén áit le bualadh leis na múinteoirí ranga. The children should be in the National Basketball Arena at 7.15pm. Children will know where to meet the teacher. 15.00