Accected Payment Cards
Use the Add to Bill Button to Select an Item for Payment
Item List
ItemDescriptionCost€ 
4 lá Staidéar / 4 day Study Íocaíocht iomlán do 4 lá Staidéar go deireadh na Nollag. / Full payment for 4 days Study until end of December. 320.00
5 lá - Staidéar / 5 day Study Íocaíocht iomlán do 5 lá Staidéar go deireadh na Nollag. / Full payment for 5 days Study until the end of December. 360.00
Art Pack - Ealaíne Seo don ábhar ealaíne ar fad a bheidh á úsáid don bhliain. / This is for all the art material which will be in use for the year. 26.00
Bl. 1 - Costais Scoile Bille do Bhliain 1 2021/2022 : Cúrsa Spioradálta : Árachas Pearsanta : Cárta Tinrimh : Aoichainteoirí : Riaracháin. / Bill for First Year 2021/2022 - Retreat : Personal Insurance : ID card : Guest speakers : Admin 225.00
Bl. 2 - Costais Scoile Bille do Bhliain 2 2021/2022 - Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Aoichainteoirí : Cárta ID : Riaracháin. / Bill for 2nd Year 2021/2022 - Retreat : Personal Insurance : Guest speakers : ID Card : Admin. 250.00
Bl. 3 - Costais Scoile Bille do Bhliain 3 2021/2022 - Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Bréagscrúduithe : Cárta tinrimh : Scileanna Staidéir : Riaracháin. / Bill for 3rd Yr 2021/2022 - Retreat : Personal Insurance : Mock Exams : Attendance Card : Study Skills : Admin 295.00
Bl. 4 - Costais Scoile Bille don Idirbhliain 2021/2022 - Árachas Pearsanta : Aoichainteoirí : Ranganna Breise : Cárta tinrimh : Riaracháin : Ceoldráma / Bill for TY 2021/2022 - Personal Insurance: Guest speakers : Extra classes : Attendance card : Admin. : Musical 450.00
Bl. 5 - Costais Scoile Bille do Bhliain 5 2021/2022 - Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Aoichainteoirí : Cárta tinrimh : Scileanna Staidéir : Riaracháin. / Bill for 5th Year 2021/2022 - Retreat : Personal Insurance : Guest speakers : ID card : Study Skills : Admin. 250.00
Bl. 6 - Costais Scoile Bille do Bhliain 6 2021/2022 - Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Bréagscrúduithe : Cárta tinrimh : Scileanna Staidéir : Riaracháin. / Bill for 6th Year 2021/2022 - Retreat : Personal Insurance : Mock Exams : Attendance card : Study Skills : Admin. 295.00
Bliain 3 Gaeilge - 'Sárú' Seo íocaíocht don úrscéal 'Sárú'. / This is payment for the novel 'Sárú'. 6.80
Bríste Gearr Spóirt - Sport Shorts Seo íocaiocht do brístí gearra spóirt Choláiste Eoin. / This is the payment for Coláiste Eoin sport shorts. 17.00
Cárta ID - replacement ID card Seo an costas do cárta aitheantais a athnuachan / This is the charge for a replacement ID card. 15.00
Geansaí Spóirt - Jersey top Seo an íocaíocht do geansaí spóirt Choláiste Eoin. / This is the payment for the sport jersey. 35.00
Graific - Bl 1 - A2 Drawing Board Seo íocaíocht do chlár líníochta A2 don rang Graific. / This is payment for A2 drawing board for Graphics class. 20.00
Síntiús Deonach - Íoc in iomlán / Voluntary Contribution - Pay in Full Líon isteach méid airgid ag an bpointe cuí. Moltar €250 mar síntiús /Please enter an amount when prompted. Recommended amount is €250 0.00
Síntiús Deonach - Íoc thar tréimhse / Voluntary Contribution - Pay in Instalments Líon isteach méid airgid ag an bpointe cuí agus íocfar an méid seo thar tréimhse 12 mhí. Moltar €250 mar síntiús /Please enter an amount when prompted and this will be paid in 12 monthly instalments. Recommended amount is €250 0.00
Staidéar Maorsaithe / Supervised Study É SEO LE hÍOC FAOI DHÓ - Leath an chostas don Staidéar Maorsaithe 5 lá. THIS TO BE PAID TWICE - Half of 5 day Supervised Study cost. 180.00
Staidéar Maorsaithe / Supervised Study É SEO LE hÍOC FAOI DHÓ - Leath an chostas don Staidéar Maorsaithe 4 lá. / THIS TO BE PAID TWICE - Half of 4 day Supervised Study cost. 160.00
Stocaí Spóirt - Sport Socks Seo an íocaíocht do stocaí spóirt Choláiste Eoin. / This is the payment for Coláiste Eoin sport socks. 8.00