Accected Payment Cards
Use the Add to Bill Button to Select an Item for Payment
Item List
ItemDescriptionCost€ 
Art Pack - Ealaíne Seo don ábhar ealaíne ar fad a bheidh á úsáid don bhliain. / This is for all the art material which will be in use for the year. 26.00
Bl. 1 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 1 2022/2023 : Cúrsa Spioradálta : Árachas Pearsanta : Cárta Tinrimh : Aoichainteoirí : Riaracháin. / School Bill for First Year 2022/2023 - Retreat : Personal Insurance : ID card : Guest speakers : Admin 225.00
Bl. 2 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 2 2022/2023 - Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Aoichainteoirí : Cárta ID : Riaracháin. / School Bill for 2nd Year 2022/2023 - Retreat : Personal Insurance : Guest speakers : ID Card : Admin. 250.00
Bl. 3 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 3 2022/2023 - Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Bréagscrúduithe : Cárta tinrimh : Riaracháin. / School Bill for 3rd Yr 2022/2023 - Retreat : Personal Insurance : Mock Exams : Attendance Card : Admi 295.00
Bl. 4 - Costais Scoile Bille don Idirbhliain 2022/2023 - Árachas Pearsanta : Aoichainteoirí : Ranganna Breise : Cárta tinrimh : Riaracháin : Ceoldráma / Bill for TY 2022/2023 - Personal Insurance: Guest speakers : Extra classes : Attendance card : Admin. : Musical 450.00
Bl. 5 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 5 2022/2023 - Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Aoichainteoirí : Cárta tinrimh : Riaracháin. / School Bill for 5th Year 2022/2023 - Retreat : Personal Insurance : Guest speakers : ID card : Admin. 250.00
Bl. 6 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 6 2022/2023 - Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Bréagscrúduithe : Cárta tinrimh : Riaracháin. / School Bill for 6th Year 2022/2023 - Retreat : Personal Insurance : Mock Exams : Attendance card : Admin. 295.00
Bliain 1 - Pack Graif Theic Seo íocaíocht as an trealamh líníochta don Grafaic. / This is payment for the drawing equipment for Graphics. 28.00
Bríste Gearr Spóirt - Sport Shorts Seo íocaiocht do brístí gearra spóirt Choláiste Eoin. / This is the payment for Coláiste Eoin sport shorts. 17.00
Cárta ID - replacement ID card Seo an costas do cárta aitheantais a athnuachan / This is the charge for a replacement ID card. 15.00
Dialann+Cealtán - Journal+Locker 2022/2023 - Nílimid ag glacadh le airgead san oifig i mbliana. / We are not accepting cash in the office this year. 20.00
Geansaí Spóirt - Jersey top Seo an íocaíocht do geansaí spóirt Choláiste Eoin. / This is the payment for the sport jersey. 35.00
Síntiús Deonach - Íoc in iomlán / Voluntary Contribution - Pay in Full Líon isteach méid airgid ag an bpointe cuí. Moltar €250 mar síntiús /Please enter an amount when prompted. Recommended amount is €250 0.00
Síntiús Deonach - Íoc thar tréimhse / Voluntary Contribution - Pay in Instalments Líon isteach méid airgid ag an bpointe cuí agus íocfar an méid seo thar tréimhse 12 mhí. Moltar €250 mar síntiús /Please enter an amount when prompted and this will be paid in 12 monthly instalments. Recommended amount is €250 0.00
Stocaí Spóirt - Sport Socks Seo an íocaíocht do stocaí spóirt Choláiste Eoin. / This is the payment for Coláiste Eoin sport socks. 8.00