Accected Payment Cards
Use the Add to Bill Button to Select an Item for Payment
Item List
ItemDescriptionCost€ 
6 Lúgh - Gaeilge An Triail - dráma Ghaeilge ar-líne do 6 Lúgh / An Triail - an online drama for 6 Lúgh Gaeilge. 7.50
Art Pack - Ealaíne Seo don ábhar ar fad a bheidh á úsáid don bhliain. / This is for all the material which will be in use for the year. 27.00
Bl. 1 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 1 2020/2021. Clúdaíonn sé : Cúrsa Spioradálta : Árachas Pearsanta : Cárta Tinrimh : Aoichainteoirí : Riaracháin. / School Bill for First Year 2020/2021. This covers Retreat : Personal Insurance : ID card : Guest speakers : Admin 225.00
Bl. 2 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 2 2020/21. Clúdaíonn sé Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Aoichainteoirí : Cárta ID : Riaracháin. School Bill for 2nd Year 2020/21.Covers Retreat : Personal Insurance : Guest speakers : ID Card : Admin. 250.00
Bl. 3 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 3 2020/21. Clúdaíonn sé : Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Bréagscrúduithe : Cárta tinrimh : Riaracháin. School Bill for 3rd Yr 2020/21.Covers Retreat : Personal Insurance : Mock Exams : Attendance Card : Admin. 295.00
Bl. 4 - Costais Scoile Bille Scoile don Idirbhliain 2020/21 - Árachas Pearsanta : Aoichainteoirí : Ranganna Breise : Cárta tinrimh : Riaracháin : Ceoldráma School Bill for TY 2020/21 - Personal Insurance: Guest speakers : Extra classes : Attendance card : Admin. : Musical 450.00
Bl. 5 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 5 2020/21. Clúdaíonn sé Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Aoichainteoirí : Cárta tinrimh : Riaracháin. School Bill for 5th Year 2020/21. Covers Retreat : Personal Insurance : Guest speakers : ID card : Admin. 250.00
Bl. 6 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 6 2020/21. Clúdaíonn sé Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Bréagscrúduithe : Cárta tinrimh : Riaracháin. School Bill for 6th Year 2020/21. Covers Retreat : Personal Insurance : Mock Exams : Attendance card : Admin. 295.00
Bliain 1 - Pack Graif Theic Seo íocaíocht as an trealamh líníochta agus Leabhar Saothair don Graif Theic. / This is payment for the drawing equipment and Workbook for Tech Graphics. 31.00
Cárta ID - replacement ID card Seo an costas do cárta aitheantais a athnuachan / This is the charge for a replacement ID card. 15.00
Gaeilge - 3 Conn Seo íocaíocht don úrscéal Ghaeilge do rang 3 Conn. / This is the payment for the Irish novel for class 3 Conn. 7.50
Glas Cealtáin - Locker Lock Seo costas dóibh siúd a chaill/bhris glas a chealtán. / The is the charge for those who lost/broke their locker lock. 10.00
Graf Teic Drawing Board Seo costas do bord líníochta A3 don Graif Teic. / This is the cost for A3 drawing board. 15.00
Mata Fh / Applied Maths Mata Fheidhmeach don bhliain. / Applied Maths fee for year. 350.00
Mata Fh / Applied Maths x 2 Le bheith íoctha faoi dhó. / To be paid twice. 175.00
Síntiús Deonach - Íoc in iomlán / Voluntary Contribution - Pay in Full Líon isteach méid airgid ag an bpointe cuí. Moltar €250 mar síntiús /Please enter an amount when prompted. Recommended amount is €250 0.00
Síntiús Deonach - Íoc thar tréimhse / Voluntary Contribution - Pay in Instalments Líon isteach méid airgid ag an bpointe cuí agus íocfar an méid seo thar tréimhse 12 mhí. Moltar €250 mar síntiús /Please enter an amount when prompted and this will be paid in 12 monthly instalments. Recommended amount is €250 0.00