Accected Payment Cards
Use the Add to Bill Button to Select an Item for Payment
Item List
ItemDescriptionCost€ 
4 lá Staidéar / 4 day Study FULL PAYMENT for 4 days Study from September to May. 670.00
5 lá - Staidéar / 5 day Study FULL PAYMENT for 5 days Study from September to May. 760.00
Bl. 1 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 1 2019/2020. Clúdaíonn sé : Cúrsa Spioradálta : Árachas Pearsanta : Cárta Tinrimh : Aoichainteoirí : Riaracháin. / School Bill for First Year 2019/2020. This covers Retreat : Personal Insurance : ID card : Guest speakers : Admin 225.00
Bl. 2 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 2 2019/20. Clúdaíonn sé Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Aoichainteoirí : Cárta ID : Riaracháin. School Bill for 2nd Year 2019/20.Covers Retreat : Personal Insurance : Guest speakers : ID Card : Admin. 250.00
Bl. 3 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 3 2019/20. Clúdaíonn sé : Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Bréagscrúduithe : Cárta tinrimh : Riaracháin. School Bill for 3rd Yr 2019/20.Covers Retreat : Personal Insurance : Mock Exams : Attendance Card : Admin. 295.00
Bl. 4 - Costais Scoile Bille Scoile don Idirbhliain 2019/20 - Árachas Pearsanta : Aoichainteoirí : Ranganna Breise : Cárta tinrimh : Riaracháin : Ceoldráma School Bill for TY 2019/20 - Personal Insurance: Guest speakers : Extra classes : Attendance card : Admin. : Musical 450.00
Bl. 5 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 5 2019/20. Clúdaíonn sé Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Aoichainteoirí : Cárta tinrimh : Riaracháin. School Bill for 5th Year 2019/20. Covers Retreat : Personal Insurance : Guest speakers : ID card : Admin. 250.00
Bl. 6 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 6 2019/20. Clúdaíonn sé Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Bréagscrúduithe : Cárta tinrimh : Riaracháin. School Bill for 6th Year 2019/2020. Covers Retreat : Personal Insurance : Mock Exams : Attendance card : Admin. 295.00
Bliain 1 - Pack Graif Theic Seo íocaíocht as an trealamh líníochta agus Leabhar Saothair don Graif Theic. / This is payment for the drawing equipment and Workbook for Tech Graphics. 31.00
Idirbhliain go Carlingford Turas Bliain 4 go Carlingford : 21-23.10.2019. Yr 4 Trip to Carlingford : 21-23.10.2019. 220.00
Síntiús Deonach - Íoc in iomlán / Voluntary Contribution - Pay in Full Líon isteach méid airgid ag an bpointe cuí. Moltar €250 mar síntiús /Please enter an amount when prompted. Recommended amount is €250 0.00
Síntiús Deonach - Íoc thar tréimhse / Voluntary Contribution - Pay in Instalments Líon isteach méid airgid ag an bpointe cuí agus íocfar an méid seo thar tréimhse 12 mhí. Moltar €250 mar síntiús /Please enter an amount when prompted and this will be paid in 12 monthly instalments. Recommended amount is €250 0.00
Staidéar Maoirsithe 4 lá / Supervised Study 4 Days Seo costas 4 lá - Luan go Déardaoin - go deireadh Nollaig. / This is the cost for 4 days - Monday to Thursday - until the end of the December. 320.00
Staidéar Maoirsithe 5 lá / Supervised Study 5 Days Seo costas 5 lá - ó Luan go hAoine - go deiredh na Nollag. / This covers the cost for 5 days - Monday to Friday - until the end of December. 360.00
Staidéar Maorsaithe / Supervised Study É SEO LE hÍOC FAOI DHÓ - Leath an chostas don Staidéar Maorsaithe 5 lá. THIS TO BE PAID TWICE - Half of 5 day Supervised Study cost. 180.00
Staidéar Maorsaithe / Supervised Study É SEO LE hÍOC FAOI DHÓ - Leath an chostas don Staidéar Maorsaithe 4 lá. / THIS TO BE PAID TWICE - Half of 4 day Supervised Study cost. 160.00