Accected Payment Cards
Use the Add to Bill Button to Select an Item for Payment
Item List
ItemDescriptionCost€ 
2021/2022 - Bliain 1 - €40 Seo an íocaíocht do glas, cealtán agus dialann do Bhliain 1 2021/2022. This is the payment for lock, locker and journal for First Year 2021/2022. 40.00
Bl. 2 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 2 2020/21. Clúdaíonn sé Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Aoichainteoirí : Cárta ID : Riaracháin. School Bill for 2nd Year 2020/21.Covers Retreat : Personal Insurance : Guest speakers : ID Card : Admin. 250.00
Bl. 4 - Costais Scoile Bille Scoile don Idirbhliain 2020/21 - Árachas Pearsanta : Aoichainteoirí : Ranganna Breise : Cárta tinrimh : Riaracháin : Ceoldráma School Bill for TY 2020/21 - Personal Insurance: Guest speakers : Extra classes : Attendance card : Admin. : Musical 450.00
Bl. 5 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 5 2020/21. Clúdaíonn sé Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Aoichainteoirí : Cárta tinrimh : Riaracháin. School Bill for 5th Year 2020/21. Covers Retreat : Personal Insurance : Guest speakers : ID card : Admin. 250.00
Bl. 6 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 6 2020/21. Clúdaíonn sé Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Bréagscrúduithe : Cárta tinrimh : Riaracháin. School Bill for 6th Year 2020/21. Covers Retreat : Personal Insurance : Mock Exams : Attendance card : Admin. 295.00
Mata Fh / Applied Maths Mata Fheidhmeach don bhliain. / Applied Maths fee for year. 350.00
Mata Fh / Applied Maths x 2 Le bheith íoctha faoi dhó. / To be paid twice. 175.00
Síntiús Deonach - Íoc in iomlán / Voluntary Contribution - Pay in Full Líon isteach méid airgid ag an bpointe cuí. Moltar €250 mar síntiús /Please enter an amount when prompted. Recommended amount is €250 0.00
Síntiús Deonach - Íoc thar tréimhse / Voluntary Contribution - Pay in Instalments Líon isteach méid airgid ag an bpointe cuí agus íocfar an méid seo thar tréimhse 12 mhí. Moltar €250 mar síntiús /Please enter an amount when prompted and this will be paid in 12 monthly instalments. Recommended amount is €250 0.00