Accected Payment Cards
Use the Add to Bill Button to Select an Item for Payment
Item List
ItemDescriptionCost€ 
2017 - 2018 Éarlais Staidéir / Study Deposit Earlais don Staidéar Maorsaithe le bheith íoctha roimh 15.01.2018. / Deposit for Supervised Study to be paid before 15.01.2018. 150.00
Bl. 1 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 1 2017/2018. School Bill for First Year 2017/2018. 110.00
Bl. 2 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 2 2017/2018. School Bill for Second Year 2017/2018. 140.00
Bl. 3 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 3 2017/2018. School Bill for Third Year 2017/2018. 180.00
Bl. 4 - Costais Scoile Bille Scoile don Idirbhliain 2017/2018. School Bill for Transition Year 2017/2018. 325.00
Bl. 5 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 5 2017/2018. School Bill for Fifth Year 2017/2018. 140.00
Bl. 6 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 6 2017/2018. School Bill for Sixth Year 2017/2018. 180.00
Síntiús Deonach - Íoc in iomlán / Voluntary Contribution - Pay in Full Líon isteach méid airgid ag an bpointe cuí. Moltar €250 mar síntiús /Please enter an amount when prompted. Recommended amount is €250 0.00
Síntiús Deonach - Íoc thar tréimhse / Voluntary Contribution - Pay in Instalments Líon isteach méid airgid ag an bpointe cuí agus íocfar an méid seo thar tréimhse 12 mhí. Moltar €250 mar síntiús /Please enter an amount when prompted and this will be paid in 12 monthly instalments. Recommended amount is €250 0.00
Staidéar Maoirsithe 4 lá / Supervised Study 4 Days ÉARLAIS ÍOCTHA - Seo costas 4 lá - Luan go Déardaoin - go deiridh na scoilbhliana. DEPOSIT PAID - This covers the cost for 4 days - Monday to Thursday - until the end of schoolyear. 240.00
Staidéar Maoirsithe 5 lá / Supervised Study 5 Days ÉARLAIS ÍOCTHA - Seo costas 5 lá - ó Luan go hAoine - go deireadh na scoilbhliana. DEPOSIT PAID - This covers the cost for 5 days - Monday to Friday - until the end of school year. 290.00