Accected Payment Cards
Use the Add to Bill Button to Select an Item for Payment
Item List
ItemDescriptionCost€ 
Bl. 1 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 1 2018/2019. Clúdaíonn sé : Cúrsa Spioradálta : Árachas Pearsanta : Cárta Aitheantais : Riaracháin. / School Bill for First Year 2018/2019. This covers Retreat : Personal Insurance : ID card : Admin. 125.00
Bl. 2 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 2 2018/2019. Clúdaíonn sé Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Aoichainteoirí : Cárta ID : Riaracháin. School Bill for 2nd Year 2018/2019.Covers Retreat : Personal Insurance : Guest speakers : ID Card : Admin. 155.00
Bl. 3 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 3 2018/2019. Clúdaíonn sé : Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Bréagscrúduithe : Cárta ID : Riaracháin. School Bill for 3rd Yr 2018/2019.Covers Retreat : Personal Insurance : Mock Exams : ID Card : Admin. 195.00
Bl. 4 - Costais Scoile Bille Scoile don Idirbhliain 2018/2019. Clúdaíonn sé Árachas Pearsanta : Aoichainteoirí : Ranganna Breise : Cárta ID : Riaracháin. School Bill for TY 2018/2019.Covers Personal Insurance: Guest speakers : Extra classes : ID card : Admin. 340.00
Bl. 5 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 5 2018/2019. Clúdaíonn sé Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Aoichainteoirí : Cárta ID ; Riaracháin. School Bill for 5th Year 2018/2019. Covers Retreat : Personal Insurance : Guest speakers : ID card : Admin. 155.00
Bl. 6 - Costais Scoile Bille Scoile do Bhliain 6 2018/2019. Clúdaíonn sé Cúrsa Sprid : Árachas Pearsanta : Bréagscrúduithe : Cárta ID : Riaracháin. School Bill for 6th Year 2018/2019. Covers Retreat : Personal Insurance : Mock Exams : ID card : Admin. 195.00
Síntiús Deonach - Íoc in iomlán / Voluntary Contribution - Pay in Full Líon isteach méid airgid ag an bpointe cuí. Moltar €250 mar síntiús /Please enter an amount when prompted. Recommended amount is €250 0.00
Síntiús Deonach - Íoc thar tréimhse / Voluntary Contribution - Pay in Instalments Líon isteach méid airgid ag an bpointe cuí agus íocfar an méid seo thar tréimhse 12 mhí. Moltar €250 mar síntiús /Please enter an amount when prompted and this will be paid in 12 monthly instalments. Recommended amount is €250 0.00
Staidéar Maoirsithe 4 lá / Supervised Study 4 Days ÍOC go hIOMLÁN :Seo costas 4 lá - Luan go Déardaoin - go deireadh na scoilbhliana. PAY IN FULL : This is the cost for 4 days - Monday to Thursday - until the end of the schoolyear. 350.00
Staidéar Maoirsithe 5 lá / Supervised Study 5 Days ÍOC go hIOMLÁN : Seo costas 5 lá - ó Luan go hAoine - go deiredh na scoilbhliana. PAY IN FULL :This covers the cost for 5 days - Monday to Friday - until the end of the schoolyear. 400.00
Staidéar Maorsaithe / Supervised Study É SEO LE hÍOC FAOI DHÓ - Leath an chostas don Staidéar Maorsaithe 5 lá. THIS TO BE PAID TWICE - Half of 5 day Supervised Study cost. 200.00
Staidéar Maorsaithe / Supervised Study É SEO LE hÍOC FAOI DHÓ - Leath an chostas don Staidéar Maorsaithe 4 lá. / THIS TO BE PAID TWICE - Half of 4 day Supervised Study cost. 175.00