Accected Payment Cards
Use the Add to Bill Button to Select an Item for Payment
Item List
ItemDescriptionCost€ 
11-15 Iúil / July 11-15 - Campa *DÉAGÓIRÍ* NÁS NA RÍOGH / *TEENAGERS* NAAS Camp 12-17bl /12-17yrs Déagóirí Nás na Ríogh - Ionad: Gaelcholáiste Chill Dara, Seanbhóthar Luimnigh, Nás na Ríogh Co Chill Dara - Dáta & am: 11-15 Iúil 10rn-*3in* /// Naas Teens - Location: Gaelcholáiste Chill Dara, R445 Naas West Co Kildare - Date & time: 11-15 July 10am-3pm 60.00
11-15 Iúil / July 11-15 - Campa BHAILE AN MHUILINN / MILLTOWN Camp 7-12bl / 7-12yrs Campa Bhaile an Mhuilinn - Ionad: Ionad Pobail Nagle Rice, Baile an Mhuilinn, Ciarraí - Dáta & am: 11-15 Iúil 10rn-2.30in /// Milltown Camp - Location: Nagle Rice Community Centre, Milltown, Kerry - Date & time: 11-15 July 10am-2.30pm 55.00
11-15 Iúil / July 11-15 - Campa LÉIM AN BHRADÁIN / LEIXLIP Camp 7-12bl / 7-12yrs Campa Léim an Bhradáin - Ionad: Scoil Chearbhaill Uí Dhalaigh, Léim an Bhradáin, Co Chill Dara - Dáta & am: 11-15 Iúil 10rn-2.30in /// Leixlip Camp - Location: Scoil Chearbhaill Uí Dhalaigh, Leixlip, Co Kildare - Date & time: 11-15 July 10am-2.30pm 60.00
18-22 Iúil / July 18-22 - Campa ACAILL / ACHILL Camp 7-12bl /7-12yrs CAMPA GAELTACHTA - Acaill - Ionad Phobal Glór na dTonn, an Corrán, Acaill Co Mhaigh Eo - Dáta & am: 18-22 Iúil *10rn-3in* GAELTACHT CAMP Achill - Glór na dTonn Community Centre, Currane, Achill Co Mayo - Date & Time: 18-22 July *10am-3pm*(longer camp 50.00
18-22 Iúil / July 18-22 - Campa CROIS ARAILD / HAROLD'S CROSS Camp 7-12bl / 7-12yrs Campa Chrois Araild - Scoil Náisiúnta Chrois Araild, Bóthar Clareville, Crois Araild BÁC D6W FR66 - Dátaí & am: 18-22 Iúil 10rn-2.30in /// Harold's Cross Camp - Harold's Cross National School, Clareville Road, Harold's Cross Dublin D6W FR66 10rn-2.30in 60.00
18-22 Iúil / July 18-22 - Campa MARINO / MARINO Camp 7-12bl / 7-12yrs Campa Marino - Ionad: Halla Carleton, Ascaill Shliabh Mhártain BÁC 3 D03 AE09 - Dátaí & am: 18-22 Iúil 10rn-2.30in /// Marino Camp - Location: Carleton Hall, Shelmartin Avenue Dublin 3 D03 AE09 - Dates and times: 18-22 July, 10am-2.30pm 60.00
18-22 Iúil / July 18-22 - Campa THRÁ LÍ / TRALEE Camp 7-12bl /7-12yrs Campa Thrá Lí - Ionad: KDYS, Trá Lí Co Ciarraí - Dáta & am: 18-22 Iúil 9rn-1.30in /// Tralee Camp - Location: KDYS, Tralee, Co Kerry - Date & Time: 18-22 July 9am-1.30pm 55.00
25-29 Iúil / July 25-29 - Campa BHAILE UÍ THAIDHG / BALLYHEIGUE Camp 7-12bl /7-12yrs Campa Bhaile Uí Thaidhg - Ionad Pobail Bhaile Uí Thaidhg, Br Sandhills Ciarraí - Dáta & am: 25-29 Iúil 10rn-2.30in /// Ballyheigue Camp - Location: Ballyheigue Community Centre, Sandhills Road Co Kerry - Date & time: 25-29 July 10am-2.30pm 55.00
25-29 Iúil / July 25-29 - Campa GAELSCOIL MHIC AMHLAIGH / GSMA Camp 7-12bl /7-12yrs Campa Gaelscoil Mhic Amhlaigh - Ionad: GSMA, Cnoc na Cathrach, Gaillimh - Dáta & am: 25-29 Iúil 10rn-2.30in /// Gaelscoil Mhic Amhlaigh Camp - Location: GSMA, Knocknacarragh, Co Galway - Date & time: 25-29 July 10am-2.30pm 55.00
4-8 Iúil / July 4-8 - Campa *ÓG* NÁS NA RÍOGH / *YOUNG* NAAS Camp 7-12bl / 7-12yrs Campa Nás na Ríogh - Ionad: Gaelscoil Nás na Ríogh, Cnoc an Phíobaire, An Nás, Co. Chill Dara - Dátaí & am: 4-8 Iúil 10rn-2.30in /// Naas Camp - Location: Gaelscoil Nás na Ríogh, Piper's Hill, Naas Co Kildare - Dates and times: 4-8 July, 10am-2.30pm 60.00
4-8 Iúil / July 4-8 - Campa DHÚN DEALGAN / DUNDALK Camp 7-12bl / 7-12yrs Campa Dhún Dealgan - Ionad Conradh na Gaeilge, 5 Plás an Trá, Dún Dealgan Co an Lú - Dátaí & am: 4-8 Iúil 10rn-2.30in /// Dundalk Camp - Conradh na Gaeilge Centre, 5 Seatown Place, Dundalk Co Louth - Dates & times: 4-8 July, 10am-2.30pm 60.00
4-8 Iúil / July 4-8 - Campa THAMHLACHT / TALLAGHT Camp 7-12bl / 7-12yrs Campa Thamhlacht - Ionad: Coláiste de hÍde, Bóthar Chaisleáin Thigh Mothain, Tamhlacht, BÁC 24 - Dátaí & am: 4-8 Iúil 10rn-2.30in /// Tallaght Camp - Location: Coláiste de hÍde, Tymon Rd, Tallaght Dublin 24 - Dates & times: 4-8 July, 10am-2.30pm 60.00
Club Óg-Ógras an Cabhán 2021/22 - Cavan Every Second Tuesday, 6.30-7.30pm, FULL! - Óg-Ógras an Cabhán is now full of super Ógras members! But any and all 7-12 year olds are welcome to register for any Óg-Ógras Club at all. If you have any questions feel free to get in touch. 20.00
Club Óg-Ógras Bhaile an Chollaigh, Co. Chorcaí Gaelscoil Uí Ríordáin, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí - Gaelscoil Uí Ríordáin, Carriganarra, Ballincollig, Co. Cork. Gach Déardaoin 6-7in - Every Thursday 6-7pm 20.00
Club Óg-Ógras Bhaile an Mhuilinn - Milltown Ionad Pobail De Noglá-Rís, Baile an Mhuilinn, Cill Airne Co. Chiarraí - Nagle-Rice Community Centre, Milltown, Killarney Co. Kerry. Gach Céadaoin 5-6in - Every Wednesday 5-6pm 20.00
Club Óg-Ógras Bhaile Uí Thaidhg - Ballyheigue Ionad Pobail Baile Uí Thaidhg, Trá Lí Co. Chiarraí - Ballyheigue Community Centre, Tralee Co. Kerry. Gach Máirt 5-6in Every Tuesday 5-6pm. 20.00
Club Óg-Ógras Bhearna DALTAÍ SCOILE AMHÁIN - SCHOOL STUDENTS ONLY Halla na Scoile Bunscoil Shéamais Naofa, Bearna, Gaillimh Gach Aoine 2.45-3.45in - School Hall, Barna Primary School, Barna, Galway Every Friday 2.45-3.45pm 20.00
Club Óg-Ógras Ghaelscoil Dara DALTAÍ SCOILE AMHÁIN - SCHOOL STUDENTS ONLY Halla Scoile Ghaelscoil Dara, An Rinn Mhór, Gaillimh/Renmore, Galway Gach Luan 2.30-3.30in Every Monday 2.30-3.30pm 20.00
Club Óg-Ógras Léim an Bhradáin - Leixlip Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh, Léim an Bhradáin - Leixlip. Gach dara Satharn 6-7.10in Every 2nd Saturday 6-7.10pm 20.00
Club Óg-Ógras Léim an Bhradáin - Leixlip 2 Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh, Léim an Bhradáin - Leixlip. Gach dara Satharn 7.20-8.30in Every 2nd Saturday 7.20-8.30pm 20.00
Club Óg-Ógras Lios Tuathail - Listowel Ionad Pobail Lios Tuathail Co. Chiarraí - Listowel Community Centre Co. Kerry. Gach Luain 5-6in - Every Monday 5-6pm 20.00
Club Óg-Ógras Thrá Lí - Tralee Halla KDYS, Sráid Denni, Trá Lí Co. Chiarraí - KDYS Hall, Denni Street, Tralee Co. Kerry. Gach Aoine 6.45-7.45in. Every Friday 6.45-7.45pm. 20.00
Club Ógras Déagóirí Nás na Ríogh - Naas Teenagers' Club Ionad Phobal McAuley, Nás - McAuley Community Hall, Naas. Gach Dara Aoine 4-6in. Every Second Friday 4-6pm. 20.00
Club Ógras Dhún Dealgan - Dundalk Every Second Tuesday, 7-8.30pm For young people aged 12-15years 20.00
Óg-Ógras Leitear Ceanainn Gaelscoil Adhamhnáin, Gleann Cearra, Leitir Ceanainn, co Dhún na nGall F92PV04 Gach Aoine 3.15-4.45in - Every Friday 3.15-4.45pm 10.00
Ógras Oirialla Ionad Óige Oliver Plunkett, Crossmaglen, Ard Mhacha Oliver Plunkett Youth Centre, Crossmaglen, Armagh, Gach Aoine 7-9in - Every Friday 7-9pm 10.00
Turas 25 Meitheamh-Star Outdoors-Trip 25 June Turas chuig Star Outdoors sa Neidín ar an 25 Meitheamh-Trip to Star Outdoors in Kenmare on 25 June 15.00
Turas Ógras agus Erasmus chuig an Chróit - Ógras and Erasmus Trip to Croatia *CONFIRM SPACE WITH MAEDHBH BEFORE MAKING PAYMENT* Malartú Óige Dírithe ar Cheoltóirí Óga Daoine óga 18-30bl 27 Iúil-6 Lúnasa 2022 Youth Exchange focused on Young Musicians Young people 18-30yrs 27 July-6 August 2022 200.00
Turas Ógras agus Erasmus chuig an Iodáil - Ógras and Erasmus Trip to Italy *CONFIRM SPACE WITH MAEDHBH BEFORE MAKING PAYMENT* Malartú Óige dírithe ar Meabhairshláinte Dearfach & an Nádúr Daoine óga 15-18bl 8-17 Lúnasa 2022 Youth Exchange focused on Positive Mental Health & Nature Young people 15-18yrs 8-17 August 2022 200.00