Accected Payment Cards
Use the Add to Bill Button to Select an Item for Payment
Item List
 CodeItemDescriptionCost€ 
  fillteán ealaíne A2 (art folder) do dhaltaí i mbliain 1, 2, 3 5.00
3310 Idirbhliain Earlais íochta roimh ré 2017/8 330.00
3335 Dréimire - irisleabhar don 6ú don ábhar Gaeilge, spriocdháta 30.09/pay by 30.09 15.00
3335 Iar Pháipéir Art Teist Fraincis pay before 15/09/2017 3.50
3335 Iar Pháipéir Stair T. S. pay before 30/09/2017 7.10
3335 Iar Pháipéir T. S. Fraincis pay before 15/09/2017 7.10
3335 iarpháipéir ceimic don ardleibhéal, AT 7.10
3335 iarpháipéir Eacnamaíocht Bhaile AT 5.00
3335 iarpháipéir Eacnamaíocht Bhaile TS spriocdháta 18 MF/payment deadline 18.09 spriocdháta 22 MF anois!! deadline extended to 22 September! 7.10
3335 iarpháipéir Gnó don AT ardleibhéal/ pastpapers Business Studies for LC 7.10
3335 iarpháipéir Gnó don TS ardleibhéal/ pastpapers Business Studies for JC 7.10
3335 Staighre - irisleabhar don 3ú don ábhar Gaeilge, spriocdháta 30.09/pay by 30.09 15.00
3457 Fiosrú na hEolaíochta - leabhar saothair Science workbook for all first years. 12.00
3490 staidéar dalta amháin, 3 lá, Meán Fómhair - Nollaig 2017, íoc roimh 15 MF/pay before 15 Sept Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste freastal ar staidéar i ndiaidh am scoile/payment infers granting of permission for your child to attend after school study and that s/he will abide by the study rules. 155.00
3490 staidéar dalta amháin, 4 lá, Meán Fómhair - Nollaig 2017, íoc roimh 15 MF/pay before 15 Sept Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste freastal ar staidéar i ndiaidh am scoile/payment infers granting of permission for your child to attend after school studyand that s/he will abide by the study rules. 185.00
3490 staidéar níos mó ná dalta amháin sa chlann, 4 lá, MF - Nollag 2017, priced per student, pay b4 15.09 Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste freastal ar staidéar i ndiaidh am scoile/payment infers granting of permission for your child to attend after school study and agreeing to rules. 155.00
3490 staidéar níos mó ndalta amháin sa chlann, 3 lá, each student Meán F - Nollaig, íoc roimh 15.09, Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste freastal ar staidéar i ndiaidh am scoile/payment infers granting of permission for your child to attend after school study and that s/he will abide by the study rules. 130.00
3530 An Triail san Axis - bliain a 6, 17 DF, payment deadline 30.09.2017 Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste dul ar an turas seo/payment infers granting of your permission for your child to go on this school trip. 22.50
3530 Bogathon le Dean - IB - 24.10.2017 - Co Laoise, spriocdháta d'íocaíocht/payment deadline 09.10.2017 Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste dul ar an turas seo/payment infers granting of your permission for your child to go on this school trip. 20.00
3530 Kippure,Turas Dean, 27 DF - , 6ú bliain, spriocdháta d'íocaíocht/payment deadline 30 MF/30 Sept Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste dul ar an turas seo/payment infers granting of your permission for your child to go on this school trip. 35.00
3530 Lúthchleasaíocht (athletics) i gCeatharlach, babhta 1 ar 26.09.2017 Toisc go bhfuil tú ag íoc tá sé intuigthe go dtugann tú cead do do pháiste dul ar an turas seo/payment infers granting of your permission for your child to go on this school trip. 10.00
3535 árachas do na daltaí (insurance) 24 hour cover 2017/8 5.50
3710 Ógras - árachas/ballríocht 20.00
For debit card transactions, the maximum total processing fee per transaction will be €1.50. For credit card transactions, the total processing fee per transaction will be 0.84% of the transaction cost plus a maximum Of €1.25.