Accected Payment Cards
Use the Add to Bill Button to Select an Item for Payment
Item List
ItemDescriptionCost€ 
Bl. 1 - Costais Scoile 90.00
Bl. 2 - Costais Scoile 120.00
Bl. 3 - Costais Scoile 155.00
Bl. 4 - Costais Scoile 275.00
Bl. 5 - Costais Scoile 120.00
Bl. 6 - Costais Scoile 155.00
Síntiús Deonach - Íoc in iomlán / Voluntary Contribution - Pay in Full Líon isteach méid airgid ag an bpointe cuí. Moltar €250 mar síntiús /Please enter an amount when prompted. Recommended amount is €250 0.00
Síntiús Deonach - Íoc thar tréimhse / Voluntary Contribution - Pay in Instalments Líon isteach méid airgid ag an bpointe cuí agus íocfar an méid seo thar tréimhse 12 mhí. Moltar €250 mar síntiús /Please enter an amount when prompted and this will be paid in 12 monthly instalments. Recommended amount is €250 0.00
Staidéar Maoirsithe 4 lá / Supervised Study 4 Days Seo costas 4 lá staidéar maorsaithe [ó Luan go Déardaoin]go deiridh na scoilbhliana. This covers the cost for 4 days of supervised study [Monday to Thursday] until the end of the schoolyear. 390.00
Staidéar Maoirsithe 5 lá / Supervised Study 5 Days Seo costas 5 lá staidéar maorsaithe [ó Luan go hAoine] ó Eanair go deireadh na scoilbhliana. This covers the cost for 5 days of supervised study [Monday to Friday] until the end of the schoolyear. 440.00
Staidéar Maorsaithe / Supervised Study LE hÍOC FAOI DHÓ - Leath an chostas don Staidéar Maorsaithe 5 lá. TO BE PAID TWICE - Half of 5 day Supervised Study cost. 220.00
Staidéar Maorsaithe / Supervised Study LE hÍOC FAOI DHÓ - Leath an chostas don Staidéar Maorsaithe 4 lá. / TO BE PAID TWICE - Half of 4 day Supervised Study cost. 195.00